Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego


diagnosis
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
(budynek Radomskiego Szpitala Specjalistycznego)

+4848-361-53-94, +4848-363-26-17


Cennik badań MR - kliknij

    Jesteśmy nowocześnie wyposażoną, komfortową pracownią rezonansu magnetycznego, zlokalizowaną w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana 1. Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny firmy General Electric Medical Systems model „Signa  HDe 1,5 Tesla”. Wysokopolowy sprzęt oraz najnowsze oprogramowanie pozwala na wykonywanie bardzo dokładnego obrazowania w krótkim czasie nawet małych organów (np. przysadka mózgowa), a dzięki szybkiej akwizycji umożliwia tzw. badanie dynamiczne. Badania diagnostyczne i opisy wykonuje zespół lekarzy specjalistów z zakresu diagnostyki obrazowej pod kierownictwem Kamili Paciejewskiej, mającej wieloletnie doświadczenie w radiologii i diagnostyce obrazowej. Nadzór specjalistyczny sprawowany jest we współpracy z lekarzami z ośrodka rzeszowskiego oraz warszawskiego. Od 1 stycznia 2011 świadczymy usługi w ramach kontraktu z NFZ. Wykonujemy także badania na zlecenie osób prywatnych, szpitali oraz innych placówek medycznych.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Badania w ramach kontraktu z NFZ są wykonywane bezpłatnie. Warunkiem jest posiadanie ważnego skierowania z poradni specjalistycznej.

Badania odpłatne wykonujemy po uprzedniej rejestracji (także telefonicznej) i kwalifikacji co do zasadności i zakresu badania MR przez lekarza radiologa obsługującego w danym dniu pracownię diagnostyczną. Skierowanie wówczas nie jest bezwzględnie wymagane.

Dla pacjenta

Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem (48) 48 361 53 94 lub osobistej w pracowni MR NZOZ Diagnosis-Radom mieszczącej się w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, ul. Tochtermana 1, od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00.

Do pracowni prosimy zgłaszać się 15 minut przed planowanym badaniem. W rejestracji zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie specjalnej ankiety, która dotyczy m.in. przeciwwskazań do badania MR.

Informacje dotyczące badania metodą rezonansu magnetycznego (MR)

 1. Badanie MR jest badaniem nieinwazyjnym.
 2. Dwie godziny przed badaniem nie należy jeść ani pić ze względu na możliwość podania środka kontrastowego.
 3. Z uwagi na długi czas badania prosimy aby pacjenci bezpośrednio przed badaniem nie pili kawy oraz innych napojów, a na badanie zgłosili się z opróżnionym pęcherzem moczowym (wyjątek stanowi badanie samego pęcherza moczowego, wtedy wskazane jest jego wypełnienie).
 4. Podczas badania pacjent musi przebywać w bezruchu przez około 30-60 minut. Z tego powodu u osób niespokojnych, pobudzonych i dzieci konieczne może być podanie leków umożliwiających przeprowadzenie badania.
 5. Choć badanie metodą rezonansu magnetycznego jest całkowicie bezpieczne, to obecność metalu i urządzeń elektronicznych w polu działania magnesu może pogorszyć jakość obrazu, powodować dyskomfort pacjenta (podniesienie temperatury okolicznych tkanek u pacjentów z wszczepionymi elementami metalowymi, w tym endoprotezami, klipsami naczyniowymi lub ciałami obcymi), a nawet groźne w skutkach zaburzenia pracy elektromagnetycznych stymulatorów czynności życiowych. W związku z tym badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane u osób:
  1. z wszczepionym układem stymulującym serca (,,rozrusznik”)
  2. ze sztucznymi zastawkami serca
  3. z wewnątrzczaszkowymi klipsami naczyniowymi czynnymi magnetycznie
  4. z wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi (pompa insulinowa, aparat infuzyjny, stymulator wzrostu kości, neurostymulator,)
  5. z aparatem słuchowym w uchu środkowym lub wewnętrznym(,,implant”)
  6. z ciałami metalicznymi w gałce ocznej
  7. z metalowymi endoprotezami z czynnego magnetycznie metalu
  8. z jakimikolwiek innymi ciałami metalicznymi w organizmie (metalowe mostki zębowe, gwoździe ortopedyczne, odłamki, kule, nici metalowe, przewody po stymulatorach, filtry naczyniowe, zespolenia, spirala wewnątrzmaciczna, itp.)
  9. w przypadku przebywania lub pracy w środowisku, w którym występują opiłki metali (tokarze, ślusarze). Metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji są względnym przeciwwskazaniem do badania MR.
 6. Nie zaleca się przeprowadzania badania MR u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszych trzech miesiącach.
 7. Wszelkie wątpliwości co do bezpiecznego wykonania badania należy wcześniej zgłosić lekarzowi kierującemu i personelowi pracowni. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu badania w przypadkach wątpliwych podejmuje lekarz radiolog po zapoznaniu się z posiadaną przez pacjenta dokumentacją medyczną i techniczną (rodzaj i umiejscowienie ciał obcych, protez; ich właściwości magnetyczne, charakterystyka urządzeń).
 8. W szatni pracowni - przed wejściem do pomieszczenia badawczego – należy zostawić wszystkie metalowe przedmioty (klucze, telefon komórkowy, karty magnetyczne, portmonetki, monety, zegarek, okulary, spinki i klamry do włosów, biżuteria, paski, zewnętrzne protezy metaliczne, itp.)
 9. Panie, przy badaniu głowy, proszone są o zmycie makijażu, ponieważ może on powodować zaburzenia pola i nieczytelność obrazu.
 10. W przypadku niektórych badań konieczne jest podanie dożylnie środka kontrastowego czyli preparatu posiadającego właściwości paramagnetyczne. Stosowane przez nas kontrasty (Gadovist i Magnevist) cechuje bardzo mała liczba objawów niepożądanych.

Badanie rezonansem magnetycznym trwa od 15 minut do godziny, jest przeprowadzane w pozycji leżącej na specjalnym ruchomym stole, który wraz z pacjentem jest wsuwany do tunelu aparatu. Tutaj pacjent otrzymuje do ręki sygnalizator, którego może użyć do przerwania badania w razie takiej konieczności. Podczas badania należy pozostawać w bezruchu. Pomieszczenie jest oświetlone i klimatyzowane. Badanie MR jest bezbolesne, ale towarzyszy mu znaczny hałas o zmiennym natężeniu związany z naturalną pracą urządzenia (aby zminimalizować przykre doznania dźwiękowe dysponujemy zatyczkami do uszu). Nad przebiegiem badania czuwa technik i lekarz, którzy obserwują pomieszczenie. Polecenia ze strony personelu wydawane są przez mikrofon.

Wyniki badania można odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby do dwóch dni od daty wykonania badania. Obrazy badania MR standardowo wydawane są w formie cyfrowej na płytach CD, które można odtworzyć na każdym komputerze. Na prośbę pacjenta możemy też za dodatkową opłatą wydać obrazy na kliszach.

początek