Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Oddział Okulistyczny

ul. Tochtermana 1, Radom

tel. (48) 361 52 06 - Gabinet lekarski
tel. (48) 361 51 49 - Pielęgniarka oddziałowa
tel. (48) 361 52 08 - Dyżurka pielęgniarek
tel. (48) 361 51 50 - Sekretariat
Ordynator Odziału: dr n. med. Jan Kwiatkowski

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzta Wysmolińska

data aktualizacji: 9.03.2011r.


Na oddziale zatrudnionych jet 5 lekarzy z II st. specjalizacji, 1 w trakcie specjalizacji oraz 3 pielęgniarki instrumentariuszki i 9 pilelęgniarek dyplomowanych.

W ramach Odzziału działa

Sala operacyjna, gdzie wykonywane są zabiegi operacji zaćmy metodą fakoemulyfikacji, jaskry, zeza drobne zabiegi na powiekach oraz pourazowe zaopatrywanie ran.

Oddział dysponuje:

Pracownią Laseroterapii.

Pracownią Tomograficzną oka (OCT).

Pracownią USG.

początek

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Oddział Chirurgii Naczyń | Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | Oddział Chirurgii Ogólnej |  Oddział Dializ z Pododdziałem Nefrologicznym |  Oddział Dermatologiczny |  Oddział Dziecięcy |  Oddział Ginekologiczno-Położniczy |  Oddział Kardiologiczny |  Oddział Neurologiczny |  Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Wcześniaków |  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny |  Oddział Okulistyczny |  Oddział Ortopedyczno-Urazowy |  Oddział Rehabilitacyjny |  Oddział Urologiczny |  Oddział Chorób Wewnętrznych|  Szpitalny Oddział Ratunkowy