Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Oddział Neurologiczno - Udarowy

ul. Tochtermana 1, Radom
tel. (48) 362 53 31 - Ordynator oddziału
tel. (48) 361 53 32 - Gabinet lekarski
tel. (48) 361 51 33 - Lekarz dyżurny
tel. (48) 361 51 07 - Pielęgniarka oddziałowa
tel. (48) 361 53 33 - Dyżurka pielęgniarek

Ordynator Oddziału: dr n.med. Elżbieta Kowal

data aktualizacji: 9.03.2011r.


Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym dysponuje 30 łóżkami gł ównie dla chorych z udarem mózgu.

Personel oddziału stanowi zespół lekarsko-pielęgniarski z wieloletnim doświadczeniem. 7 lekarzy posiada II stopień specjalizacji z zakresu neurologii. Oddział posiada uprawnienia do kształcenia lekarzy w dziedzinie neurologii.

Aktualny skład osobowy oddziału neurologii tworzą:

    • dr n. med. Elżbieta Kowal - specjalista neurolog - Ordynator
    • lek med. Ewa Dudzińska - specjalista neurolog - Zastępca Ordynatora
    • lek med. Henryk Jędrasek - Specjalista Neurolog
    • lek med. Justyna Dzięcioł - Hryniewicz - Specjalista Neurolog
    • lek med. Jarosław Kozłowski - Specjalista Neurolog
    • lek med. Anna Niemiec - Specjalista Neurolog
    • lek med. Agnieszka Rogozińska - Specjalista Neurolog
    • lek med. Dagmara Fortuna
    • lek med. Jakub Miśta
            Leczymy między innymi:

  • Udary Mózgu (istnieje możliwość leczenia trombolitycznego)
  • Stwardnienie Rozsiane (programleczenia interferonem)
  • Padaczki
  • oraz wiele innych schorzeń układu nerwowego
            Mamy dostęp na terenie naszego szpitala do nowoczesnych metod diagnostycznych:             tomografii komputerowej: EEG, EMG, angiografii, USG, korzystamy z usług bardzo                     dobrze wyposażonego Laboratorium Analitycznego. Nasi pacjenci mają do dyspozycji             konsultantów z wielu dziedzin medycyny. W trakcie pobytu w oddziale prowadzona                 jest rehabilitacja przyłóżkowa.

            Po zakończeniu hospitalizacji chorzy mogą kontynuować leczenie w przyszpitalnej                 Poradni Neurologicznej

ORDYNATOR
O/Neurologii R.Sz.S
dr n. med. Elżbieta Kowal
specjalista nurolog

początek

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Oddział Chirurgii Naczyń | Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | Oddział Chirurgii Ogólnej |  Oddział Dializ z Pododdziałem Nefrologicznym |  Oddział Dermatologiczny |  Oddział Dziecięcy |  Oddział Ginekologiczno-Położniczy |  Oddział Kardiologiczny |  Oddział Neurologiczny |  Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Wcześniaków |  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny |  Oddział Okulistyczny |  Oddział Ortopedyczno-Urazowy |  Oddział Rehabilitacyjny |  Oddział Urologiczny |  Oddział Chorób Wewnętrznych|  Szpitalny Oddział Ratunkowy