Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Oddział Kardiologiczny

ul. Tochtermana 1, Radom

tel. (48) 361 53 81 - Ordynator Oddziału
tel. (48) 361 55 36 – Z-ca Ordynatora
tel. (48) 361 54 35 - Gabinet lekarski
tel. (48) 361 54 39 - Lekarz dyżurny
tel. (48) 361 53 24 – Pielęgniarka Oddziałowa
tel. (48) 361 51 14 - Dyżurka pielęgniarek
tel. (48) 361 52 11 - Kardiologia sala "R"
tel. (48) 361 52 54 - Pracownia echokardiografii
tel.(48)361-51-87- Pracownia Hemodynamiki
tel. (48) 361 53 09 - Pracownia  Elektroterapii
tel. (48) 361 55 27 - Sekretarka medyczna

Ordynator Oddziału: dr n.med. Piotr Achremczyk

Z-ca Ordynatora: lek. Tomasz Wąsowicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Dzik

data aktualizacji: 8.11.2010r.


Oddział Kardiologii posiada 43 łóżka, w tym 10 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego całodobowo monitorowanych.
Oddział przyjmuje chorych: w ramach  ostrego dyżuru kardiologicznego (nagłe zachorowania),
przyjęcia planowe - odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu .
W oddziale diagnozuje się i leczy chorych z następującymi jednostkami chorobowymi:
 • ostry zespół wieńcowy,
 • choroba wieńcowa,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wady serca,
 • zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatie i inne choroby mięśnia sercowego.
Wykonywanie badań diagnostycznych:
 • EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe,
 • Echokardiografia i badanie dopplerowskie z użyciem koloru,
 • Echokardiografia obciążeniowa,
 • Echokardiografia przezprzełykowa,
 • 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera z możliwością rejestracji 12 odprowadzeń i analizy odcinka ST oraz analizą zapisu ze stymulatorem,
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia,
 • Tilt test.
 
Pracownia Hemodynamiki
tel.(048)361-51-87
Kierownik: dr n. med. Piotr Achremczyk
Zakres świadczeń: koronarografia, angioplastyka, arteriografia tętnic nerkowych, zakładanie kontra pulsacji wewnątrzaortalnej i elektrody do czasowej stymulacji.
Pracownia pełni 24-godzinny dyżur hemodynamiczny.
Pracownia Elektroterapii:
tel.(048)361-53-09
Kierownik: lek. Beata Iwańska
Zakres świadczeń: implantacja układu stymulującego serca, implantacja kardiowerterów-defibrylatorów,implantacja układów resynchronizujących,  badanie elektrofizjologiczne, ablacja.
Pracownia Echokardiografii:
tel.(048) 361-52-54
Kierownik: lek. Tomasz Wąsowicz
Zakres świadczeń: badanie echokardiograiczne, próba obciążeniowa z dobutaminą, echokardiografia przezprzełykowa.
Personel medyczny
Personel Oddziału Kardiologii:
 • 6 lekarzy specjalistów kardiologów,
 • 1 lekarz specjalista endokrynolog,
 • 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych II stopnia,
 • 1 lekarz w trakcie specjalizacji z hipertensjologii,
 • 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.
Oddział posiada akredytację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

początek

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Oddział Chirurgii Naczyń | Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | Oddział Chirurgii Ogólnej |  Oddział Dializ z Pododdziałem Nefrologicznym |  Oddział Dermatologiczny |  Oddział Dziecięcy |  Oddział Ginekologiczno-Położniczy |  Oddział Kardiologiczny |  Oddział Neurologiczny |  Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Wcześniaków |  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny |  Oddział Okulistyczny |  Oddział Ortopedyczno-Urazowy |  Oddział Rehabilitacyjny |  Oddział Urologiczny |  Oddział Chorób Wewnętrznych|  Szpitalny Oddział Ratunkowy