Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

ul. Tochtermana1, Radom
tel. (48) 361 55 82 - Sterylizacja
parter
tel. (48) 361 51 15 - Sekretarka medyczna
tel. (48) 361 51 54 - Położna koordynująca
tel. (48) 361 52 88 - Dyżurka położnych
tel. (48) 361 53 11 - Wypisy
I piętro
tel. (48) 361 52 33 - Ordynator oddziału
tel. (48) 361 51 95 - Gabinet lekarski
tel. (48) 361 53 64 - Położna oddziałowa
tel. (48) 361 53 14 - Dyżurka położnych
tel. (48) 361 53 28 - Sala porodowa
II piętro
tel. (48) 361 51 28 - Gabinet lekarski
tel. (48) 361 51 38 - Położna koordynująca
tel. (48) 361 53 86 - Dyżurka położnych
tel. (48) 361 53 13 - Sala porodowa
III piętro
tel. (48) 361 52 34 - Gabinet lekarski - Laparoskopia
tel. (48) 361 51 23 - Gabinet lekarski
tel. (48) 361 53 77 - Położna koordynująca
tel. (48) 361 52 42 - Dyżurka położnych
tel. (48) 361 52 41 - Blok operacyjny - przełożona
tel. (48) 361 52 44 - Blok operacyjny - instrumentariuszki

Ordynator Oddziału: lek. med. Mieczysław Szatanek

data aktualizacji: 10.10.2012r.


Na oddziale znajdują się 72 łóżka. Pacjentkami opiekuje się (według liczby etatów) 16 lekarzy (1 z tytułem doktora, 13 z II stopniem specjalizacji i 2 z I stopniem specjalizacji) oraz 53 położne i 1 pielęgniarka. Na lekarza prowadzącego przypada 5 łóżek. Średni czas pobytu wynosi 5 dni. W ciągu roku wykonywanych jest 4155 hospitalizacji. Przy przyjęciu mogą być wymagane badania: RTG klatki piersiowej i EKG, morfologia i badanie ogólne moczu. Honorowane są badania spoza szpitala.

Dodatkowe informacje ważne dla pacjentów

Lekarz prowadzący i ordynator oddziału dostępni są dla pacjentów i ich rodzin w godzinach 8:00-15:30. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 5 dwuosobowymi i 17 trzy-, czteroosobowymi salami chorych. Do dyspozycji pacjentów jest 17 toalet i 11 pryszniców. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. W salch chorych znajdują się telewizory. Przy łóżku chorego jest telefon. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają podjazdy i windy.

początek

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Oddział Chirurgii Naczyń | Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | Oddział Chirurgii Ogólnej |  Oddział Dializ z Pododdziałem Nefrologicznym |  Oddział Dermatologiczny |  Oddział Dziecięcy |  Oddział Ginekologiczno-Położniczy |  Oddział Kardiologiczny |  Oddział Neurologiczny |  Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Wcześniaków |  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny |  Oddział Okulistyczny |  Oddział Ortopedyczno-Urazowy |  Oddział Rehabilitacyjny |  Oddział Urologiczny |  Oddział Chorób Wewnętrznych|  Szpitalny Oddział Ratunkowy